Zorgkaart

Met deze kaart heb je snel een compleet overzicht van de zorgorganisaties die leden hebben bij ABCDate.

Zorgorganisatie met ABCDate-ledenZorgorganisatie met ABCDate-leden

Hoe werkt ABCDate?

ABCDate is een complete methode voor contactbemiddeling voor mensen met een verstandelijke beperking. Mensen kunnen bij ABCDate niet alleen daten, maar ook vriendschappelijk afspreken en meer vrijblijvende contacten met elkaar leggen.

Maatjes

Het merendeel van de leden is in eerste instantie niet op zoek naar een relatie, maar naar een maatje of iemand om een keer mee naar de bioscoop te gaan of een pizza mee te eten. Het verschil met andere datingbureau's voor deze doelgroep zit in deze uitgangspunten:

  • ABCDate is een veilig netwerk omdat alleen mensen toegelaten worden met een verstandelijke beperking die begeleiding hebben;
  • ABCDate is gericht op duurzame contacten en betrekt alle sociale cirkels bij het totstandkomen, het onderhouden en uitbouwen van de sociale relaties;
  • ABCDate bouwt aan een landelijk dekkend netwerk zodat er straks overal en door iedereen iets te kiezen is;
  • ABCDate is een integrale online en offline methode van eenzaamheidsbestrijding;
  • Wil je ook meedoen met jouw organisatie? Leg dan hier even contact met ons.

ABCDate maakt een einde aan eenzaamheid!

Veilige hulpmiddelen

ABCDate en ABCMaatje zijn producten van Leerzelfonline.nl. Stichting Leer Zelf Online (LZO) ontwikkelt online en offline hulpmiddelen voor diverse kwetsbare groepen als mensen met een verstandelijke beperking, senioren, laaggeletterden, kinderen, vluchtelingen en mensen die (tijdelijk) niet meer zelfredzaam zijn. Alleen al in Nederland is dit aantal inmiddels opgelopen tot 2,5 miljoen mensen.

LZO heeft geen winstoogmerk en ontvangt haar inkomsten uit commerciële werkzaamheden, focusgroepen, spreekbeurten, trainingen, donaties, projectsubsidies, advieswerk en licentieverkopen.

Neem voor meer informatie over ABCDate, ABCMaatje of LZO contact op met Jacques de Wit via 0348743272 of dit contactformulier.

ABCMaatje voor mensen met een verstandelijke beperking